Przeglądy zbiorników

 

Każdy zbiornik, tank, silos powinien być poddany pełnemu przeglądowi technicznemu dwa razy do roku.

W zakres podstawowego przeglądu wykonanego przez Factory-serw wchodzi :

  • Kontrola wewnętrznej powłoki - sprawdzamy czy w środku nie ma pęknięć, zagnieceń, czy nie ma urwanych elementów.
  • Kontrola instalacji pneumatycznych - sprawdzamy stan przewodów pneumatycznych i ich połączeń zasilających zawory wchodzące w skład osprzętu zbiornika
  • Kontrola instalacji elektrycznych - sprawdzamy stan przewodów i ich izolacji.
  • Kontrola instalacji rurowych - sprawdzamy stan orurowania zbiornika i izolacji termicznej rur. W miarę możliwości sprawdzamy drożność rur i dysz myjących.
  • Kontrola działania i wymiana uszczelnień osprzętu zbiornika - sprawdzamy mechaniczne działanie zaworów, oceniamy stan uszczelnień w razie potrzeby wymieniamy uszczelki. Sprawdzamy poziom oleju w silnikach i przekładniach. Sprawdzamy wszelkie włazy i odpowietrzenia.
  • Dla każdego zbiornika tworzymy kartę przeglądu, w której wyszczególniamy co podlega przeglądowi, jaki stan był przed, jaki jest po naszej usłudze, oraz jakie działania podjęliśmy. Wpisujemy tam wszelkie uwagi i sugestie planu dalszych napraw.
  • Przegląd wykonuje zespół doświadczonych mechaników.
  • Drobne naprawy mechaniczne i spawalnicze wykonujemy w ramach przeglądu.